Řízení

The Document Foundation

Nadace The Document Foundation je vedena a řízena jejími členy. Její mise je podporovat vývoj LibreOffice a projekt LibreOffice a dále jej reprezentovat. Náš manifest si přečtěte zde. Nadace je řízena několika orgány a vedoucími pracovníky:

  • Představenstvo (The Board of Directors "BoD"). Představenstvo nadace je hlavní správou projektů a týmů nadace. Členové představenstva jsou soudní i mimosoudní představitelé nadace.
  • Členský výbor (The Membership Committee "MC"). Práce členského výboru je administrace požadavků na členství, jejich obnova a dohled nad volbami do představenstva.
  • Správní rada (The Board of Trustees "Členové"). Správní rada se skládá ze všech osob, které se aktivně podílejí na projektech nadace. Abyste byli uznáni za člena, musíte splnit kritéria stanovená v našich stanovách a požádat o členství přes tento formulář.

Další skupiny, které pomáhají představenstvu podporovat projekty nadace, ale nejsou formálními orgány nadace:

  • Technický řídící výbor (The Engineering Steering Committee "ESC") poskytuje technologické poradenství ve strategických záležitostech a hypoteticky se skládá z nejlepších inženýrů komunity.
  • Poradní sbor (The Advisory Board "AB") poskytuje fórum pro organizace, které poskytují podstatnou minimální úroveň finanční či jiné podpory, dle určení představenstva, setkávají se s představenstvem a poskytují poradenství.

Správní rada může jmenovat pracovníky pro správu nebo každodenní činnost nadace.

LibreOffice projekt

Projekt LibreOffice provozuje komunita i orgány The Document Foundation, jako je Technický řídící výbor a představenstvo. Projekt LibreOffice pracuje prostřednictvím týmů přispěvatelů, kteří koordinují různé úkoly v oblasti vývoje, lokalizace, návrhu, propagace, dokumentace, testování a rozšiřování LibreOffice. Tyto týmy jsou vždy otevřené novým přispěvatelům, takže se k nám můžete připojit.