Libreoffice Online

   

 

Poznámka: Úložiště LibreOffice Online v TDF je dočasně zmrazeno. Aktualizace budou zveřejněny na našem blogu a na našich webových stránkách. Collabora online zde.

Co je to?

LibreOffice Online je serverová služba vytvořená na hlavním kódu projektu LibreOffice, která umožňuje zobrazení a kolaborativní vizuální úpravu řady typů dokumentů. Nezahrnuje žádnou formu souborového systému. Aby byla plně funkční, musí být integrována se softwarem, který zajistí přístupy a ukládání souborů a autentizaci uživatelů.

Pro cokoliv víc, než jen pro běžné použití, je také třeba nasadit LibreOffice Online se zřetelem na vyvažování zátěže a další problémy se škálováním. LibreOffice Online může být považován za technologii umožňující veřejný cloud ISP nebo soukromý cloud podniků a velkých organizací, pokud je integrován například s podnikovým sdílením souborů nebo groupware řešením.

Proč neposkytujete hostovanou službu?

The Document Foundation (TDF) neplánuje vyvíjet a financovat cloudové řešení podobné stávajícím produktům společnosti Google a Microsoft, protože by to vyžadovalo výběr a integraci dalších technologií potřebných pro nasazení  sdílení souborů, autentizace, vyvažování zátěže a podobně. To by znamenalo významný nárůst rozsahu projektu a nebylo by to v souladu s původním posláním projektu. Úloha je tudíž ponechána velkým dodavatelům, poskytovatelům internetových služeb a poskytovatelům open source cloudových řešení a několik možností je již k dispozici na trhu. TDF by uvítala poskytnutí veřejné služby LibreOffice Online jinou neziskovou organizací.

Proč se objevuje hlášení o nepodporované verzi?

TDF nenabízí podporu pro koncového uživatele pro žádný ze svých projektů. Fórum pro koncové uživatele je k dispozici na adrese ask.libreoffice.org a česká verze na adrese https://ask.libreoffice.org/c/czech-and-slovak/.

Vzhledem k tomu, že LibreOffice Online vyžaduje integraci s mnoha dalšími technologiemi, které umožňují nasazení tohoto SW, nebude The Document Foundation poskytovat binární soubory pro podnikové použití. I když by bylo rozumné předvolit všechny prvky software stacku, poskytnutí binárních souborů pro podnikové nasazení by mohlo vytvořit očekávání, které by podpora tvořená dobrovolníky nemusela naplnit.

Nicméně jsou k dispozici buildy nejnovějšího kódu vhodné pro domácí uživatele, což je podporováno. TDF se snaží zabránit situacím, kdy je nevhodná verze nasazena ve velkém měřítku, takže pokud je používána v rozsahu, který pravděpodobně znamená podnikové nasazení  více než 10 souběžných dokumentů a nebo více než 20 připojení  LibreOffice Online zobrazí upozornění o "nepodporované" verzi a odkaz na tuto stránku.

 

Doporučujeme ostatním, kteří poskytují nepodporované binární soubory odvozené z LibreOffice, aby následovali tento vzor. 

Jak mohu získat podporu a přispět k financování vývoje?

The Document Foundation doporučuje, aby všichni, kteří nasazují LibreOffice, využívali certifikované vývojáře buď přímo, nebo prostřednictvím komerčního poskytovatele, který je zaměstnává. To je důležité zejména pro LibreOffice Online, kde vaše podnikání hraje důležitou roli a platíte další vývoj softwaru.

Prosíme, nepokoušejte se nasadit službu LibreOffice Online veřejně nebo podnikově bez odborné podpory. Jak bylo vysvětleno výše, není určen k přímému nasazení do produkce.

Mohu ho použít zdarma?

Samozřejmě, LibreOffice Online je Open Source Free software, stačí ho stáhnout a používat, můžete jej zkontrolovat, studovat, sdílet, upravovat a přispívat zpět do projektu. Jen si uvědomte, že verze, kterou jste si stáhli, je určena pro osobní anebo vývojové použití, takže při překročení 10 souběžných dokumentů a 20 připojení je zobrazeno oznámení o nepodporované verzi.

Jak mohu zkompilovat verzi bez tohoto upozornění?

LibreOffice je Open Source Free Software a máte právo provádět jakékoliv změny do zdrojového kódu. Každá verze aplikace LibreOffice Online obsahuje stránku Pomoc/O aplikaci s Git hash zdrojového kódu, z něhož je vytvořena, a odkaz na klon tohoto zdroje. Mějte na paměti, že pokud odeberete tyto hlášky o podpoře z kódu, možná budete muset změnit název projektu, zejména pokud jej chcete zpřístupnit mimo vaši organizaci  podívejte se na naše pokyny týkající se ochranných známek. Také to slouží k objasnění, že se zavazujete podporovat verzi, kterou jste vytvořili.

Stažení

Zatímco TDF poskytuje pouze zdrojové verze, jsou k dispozici binární soubory z mnoha dalších zdrojů, včetně:

Collabora Online Development Edition (CODE)

LibreOffice Online byl vyvinut hlavně společností Collabora. K dispozici jsou balíčky pro Debian, Ubuntu, centOS, openSUSE, Univention Virtual Machines a docker obrazy jsou k dispozici zde.

Kopano balíky

Balíky proDebian a Ubuntu, poskytované společností Kopano, jsou k dispozici zde.

Obrazy pro Docker

Obrazy poskytované TDF jsou k dispozici zde: r/libreoffice/online/
Obrazy poskytované společností Collabora jsou k dispozici zde: r/collabora/code
Obrazy poskytované společností CIB jsou k dispozici zde: r/cibsoftware/libreoffice-online

LibreOffice Online v EGroupware

V instalaci EGroupware je připraven docker kontejner s Collabora Online.  Collabora Online lze vyměnit za CODE malou změnou konfigurace. EGroupware instalace s LibreOffice Online.