Certifikace LibreOffice

Seznam certifikovaných profesionálů naleznete na této stránce.

Důvody pro certifikaci LibreOffice

Certifikace byla tradičně spojena s dodavateli proprietárního softwaru, ačkoli systém certifikace byl také zaveden u dodavatelů FOSS, jako jsou MySQL, RedHat a SUSE již řadu let. Certifikace posiluje vztahy s partnery a současně zajišťuje kvalitní služby, aby se zabránilo problémům koncových uživatelů.

Existují dva odlišné aspekty certifikace. Jedním z nich je certifikace organizací, které jsou uznávanými partnery nebo franšízami, a druhým je osvědčení o způsobilosti v konkrétních oblastech. Certifikace LibreOffice má za cíl zhodnotit kompetence v oblastech, jako je vývoj LibreOffice a L3 podpora, migrace na LibreOffice a školení LibreOffice.

V souladu s vizí TDF mají certifikovaní odborníci za cíl rozšířit dosah komunity na firemní svět tím, že nabízejí CIO a IT manažerům nové možnosti v porovnání s proprietárními nabídkami (s cílem poskytnout jim srovnatelnou volbu, nikoliv pouze software, ale také služby s přidanou hodnotou).

Od certifikovaných odborníků se očekává, že se stanou cenným kanálem pro hlubší zapojení do firemního světa, což nakonec povede ke zlepšení spokojenosti zákazníků. Komunikace s komunitou LibreOffice prostřednictvím certifikovaných profesionálů by měla umožnit organizacím zlepšení způsobu, jakým využívají výhody svobodného softwaru a funkcí programu LibreOffice a získat podporu s vyšší přidanou hodnotou.

Prostřednictvím certifikovaných odborníků by organizace měly být také schopny lépe komunikovat své nápady a potřeby s TDF a skrze ně spolupracovat s komunitou LibreOffice. Také mohou začít přispívat k rozvoji bezplatné kancelářské sady tím, že osloví certifikované vývojáře, aby opravili konkrétní chyby a regrese, nebo je požádají o přidání nové funkce.

Výzvou pro TDF je růst projektu, produktu a ekosystému (součásti "celého" produktu) s cílem překonat propast mezi přijetím LibreOffice technologickými nadšenci a přijetím LibreOffice většinou (skupina pragmatiků, kteří nebudou investovat do nové technologie, pokud nemohou odkazovat na jiné pragmatiky, kteří jsou vysoce orientovaní na dostupnost podpory).

Certifikace LibreOffice

Certifikace LibreOffice se úplně liší od komerční certifikace. TDF se snaží o něco víc než jednoduchý vývoj, integraci, řízení projektů, migraci, školení nebo technické dovednosti. TDF hledá ambasadory LibreOffice, kteří jsou schopni poskytovat profesionální služby s přidanou hodnotou pro růst ekosystému LibreOffice.

Certifikace je ve skutečnosti klíčovým milníkem pro budování ekosystému LibreOffice a zvyšuje počet organizací schopných rozvíjet LibreOffice (a pomáhá zvýšit tržní podíl mezi kancelářskými balíky). Certifikace představuje další příležitost pro TDF, ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, jak udržet růst ekosystému.

Ekosystém TDF již obsahuje všechny prvky tohoto nového certifikačního modelu, který by měl být zajímavý pro trh (tj. jednotlivci a společnosti, které dosud nepřemýšlejí o tom, že se stanou partnery TDF, ale mají potenciál se jimi stát). Z tohoto důvodu je certifikace LibreOffice otevřena členům TDF a aktivním přispěvatelům projektu a organizacím a jednotlivcům, kteří aktivně podporují LibreOffice na svém místním trhu.

Předtím, než nastíníme certifikační program certifikace LibreOffice, mělo by být zcela jasné, že nepředstavuje zdroj soutěže pro firemní podporovatele TDF, partnery TDF a členy TDF, kteří poskytují služby s přidanou hodnotou na trhu. Naopak představuje měřítko kvality služeb poskytovaných těmito společnostmi a poskytuje transparentní kritéria pro hodnocení kvality služeb poskytovaných třetími stranami. To pomůže vybudovat a udržovat ekosystém.

Hlavní zaměření certifikačního programu LibreOffice je firemní prostředí, ačkoli TDF může v budoucnu také vytvořit vzdělávací program zaměřený na koncové uživatele. Ačkoli může existovat velká poptávka po certifikaci koncových uživatelů, není to tak strategické, jako profesionální certifikace, neboť nepomůže budování a růstu ekosystému.

Popis programu

Na Certifikační program LibreOffice bude dohlížet a koordinovat jej představenstvo The Document Foundation prostřednictvím certifikačního výboru, který bude čtvrtletně reportovat představenstvu. Členové certifikačního výboru budou schvalováni představenstvem TDF.

Certifikace LibreOffice  uznává individuální dovednosti, tím však The Document Foundation nevznikají závazky ani odpovědnost za jejich konání. V části Referenční příručka je uveden dokument, a sice Certifikační kodex chování, který by měl inspirovat chování certifikovaných odborníků

Certifikační výbor definoval předběžné požadavky na certifikaci, které jsou společné pro všechny certifikační kategorie, a kritéria pro certifikaci, která jsou specifická pro každou certifikační kategorii a jsou poskytována jako referenční protokoly. Definice různých kategorií certifikace a příslušná kritéria naleznete v části "certifikace jednotlivců" níže.

Všichni žadatelé mohou bezplatně získat přístup k certifikačnímu programu LibreOffice pokud splňují předpoklady pro certifikaci. Musí vyplnit formulář žádosti a poskytnout potřebné informace. Vývojáři by neměli žádat o certifikaci, protože budou pozváni Technickým řídícím výborem na základě jejich příspěvků do LibreOffice.

Certifikaci LibreOffice lze udělit jednotlivcům, kteří prokázali své dovednosti řízením, koordinací, vývojem nebo přispíváním k migraci na LibreOffice (nebo k rozsáhlému nasazení) nebo ke školícím projektům, nebo obojím. Uchazeči musí prokázat zapojení do takových projektů, poskytnout potřebné důkazy s protokoly o projektu nebo jinými dokumenty, jako jsou testy interoperability nebo prezentace a příklady školení, nebo prohlášení od certifikovaného člena TDF, jehož status byl aktivní alespoň po dobu jednoho kalendářního roku.

Certifikace LibreOffice bude udělena po ověření Certifikačním výborem (obecně podvýborem tří členů: Italo Vignoli a/nebo Sophie Gautier jako koordinátora) plus jeden nebo dva další členové vybraní podle kritérií jako je jazyk a místo pobytu) a bude trvat dva kalendářní roky.

Jednotlivci, kteří nepřispívají do projektu LibreOffice, ani se nezúčastní žádné činnosti komunity LibreOffice, ale byli aktivní v migraci na LibreOffice (nebo v rozsáhlém nasazení) nebo ve vzdělávacích projektech, případně v obojím, a budou schopni prokázat svou účast s nezbytnými důkazy (stejně jako členové TDF), budou mít přístup k certifikaci LibreOffice. V každém případě během hodnocení budou muset prokázat své znalosti o svobodném softwaru, copyleft licencích, otevřených standardech dokumentů, formátu Open Document, The Document Foundation a LibreOffice.

Jednotlivci, kteří se nikdy nezapojili do libovolného projektu souvisejícího s LibreOffice, ale jsou ochotni vstoupit do programu certifikace LibreOffice, protože to považují za příležitost k profesnímu rozvoji, budou muset absolvovat konkrétní tréninkový kurz týkající se základů migračních a školících postupů LibreOffice.

Před tím než požádáte o certifikaci LibreOffice si přečtěte Kodex chování pro certifikaci, důležité předpoklady pro certifikaci, protokol o migraci a školení, a další dokumenty, viz formulář žádosti o certifikaci LibreOffice.

Certifikace bude obnovena po uplynutí doby platnosti na další dva roky na základě následujících kritérií:

  1. Profesionálům, jejichž činnost je známa alespoň jednomu členovi certifikační komise, bude automaticky obnovena, a budou informováni emailem.

  2. Profesionálům, jejichž činnost není členům certifikační komise známá, ale je známá na úrovni komunity, bude obnovena, když místní komunita potvrdí jejich činnost, a budou informováni e-mailem.

  3. Profesionálové, jejichž činnost není známa na žádné úrovni, ani členům certifikační komise ani místní komunitě, budou požádáni, zda mají zájem o prodloužení certifikace LibreOffice a budou muset projít osobním pohovorem.

Osobní pohovory budou prováděny online pomocí služby Google Hangouts, aby se účastníci mohli zúčastnit za použití standardního počítače (Windows, MacOS X nebo Linux) a sdílet prezentace a další dokumenty.

Certifikační školení

The Document Foundation zatím nenabízí žádné zvláštní školení pro zájemce o certifikaci LibreOffice. Na druhou stranu poptávka po takovém školení stoupá, a proto budeme případ od případu posuzovat možnost poskytování webinářů v angličtině (zejména pro osoby v oblastech, kde nejsou certifikovaní odborníci schopni poskytnout osobní školení na místě).

Certifikační výbor

Certifikační výbor dohlíží na certifikační proces, schvaluje jednotlivé certifikace (které musí být potvrzeny představenstvem a podepsanou certifikační smlouvou). Certifikační výbor funguje především prostřednictvím e-mailu.

Certifikační výbor se skládá z následujících členů: Italo Vignoli (koordinace, M/T), Lothar Becker (M/T), Stephan Bergmann (D), Sophie Gautier (M/T), Olivier Hallot (M/T), Jan Holesovsky (D), Thomas Krumbein (M/T), Marina Latini (M/T), Björn Michaelsen (D), Thorsten Behrens (D) a Franklin Weng (M/T).

Certifikační komise pro osobní pohovory se skládá z následujících členů: Italo Vignoli (koordinace), Lothar Becker, Eliane Domingos de Sousa, Sophie Gautier, Olivier Hallot, Thomas Krumbein, Marina Latini, Gustavo Pacheco, a Franklin Weng.

Představenstvo může kdykoli změnit složení Certifikačního výboru a Certifikační komise pro osobní pohovory.

Certifikace pro jednotlivce

Certifikovaný vývojář

Je schopen hackovat kód LibreOffice pro vývoj nových funkcí nebo poskytnutí L3 podpory podnikovým uživatelům, výzkum a vývoj řešení nových nebo neznámých problémů, návrh a vývoj jednoho nebo více směrů řešení, vyhodnocení každého směru řešení v testovacím prostředí a implementaci nejlepšího řešení problému. Jakmile je toto řešení ověřeno, je přidáno do zdrojového kódu LibreOffice.

Certifikovaní vývojáři musí být členové TDF a část jejich certifikace je osobní pohovor s Certifikační komisí a Technickým řídícím výborem na základě kritérií definovaných Technickým řídícím výborem.

Certifikovaný migrační konzultant

Je schopen koordinovat proces migrace z proprietární kancelářské sady na LibreOffice nebo rozsáhlé nasazení LibreOffice za spolupráce se zákazníkem na řízení změn ve všech aspektech (analýza, komunikace, integrace, vývoj maker a šablon, školení, zavádění a podpora) tak, aby byl přechod plynulý.

Certifikační kritéria jsou založena na Migračním Protokolu, který je považován za referenční dokument pro migraci a rozsáhlá nasazení.

Certifikovaný školitel

Je schopen vyučovat používání LibreOffice na základní, střední nebo pokročilé úrovni, definovat osnovy, vytvářet výukové materiály a poskytovat praktické školení.

Certifikační kritéria jsou založená na Školícím protokolu, který je považován za referenční dokument pro všechna školení.