Přístupnost

Aplikace LibreOffice je navržena s přihlédnutím k přístupnosti, aby byla aplikace vyhovující a pohodlně se používala uživatelům se speciálními potřebami. Můžete si také přečíst další užitečné informace o přístupnosti na naší wiki. Pokud zjistíte nedostatky v uvedených funkcích nebo poskytnutých informacích, informujte nás prostřednictvím našich poštovních konferencí nebo zvažte své zapojení do projektu jako přispěvatelé.

Obsah stránky:

  1. Navigace přes klávesnici
  2. Barvy a fonty
  3. Asistenční technologie
  4. Dokumentace
  5. Více funkcí zpřístupnění

Navigace přes klávesnici

Plná kontrola a navigace s klávesnicí

Plná navigace s klávesnicí umožňuje uživatelům provádět všechny vstupy pomocí klávesnice bez použití myši nebo jiného zařízení.

Mezi funkce, které nejvíce zvyšují přístupnost patří:

 • Komplexní definice klávesových zkratek v různých modulech;
 • Úplný přístup přes klávesnici k panelům nástrojů;
 • Klávesnice umožňující přepínání mezi okny dokumentů, nabídkami, panely nástrojů, bezobslužnými dialogy a plovoucími okny;
 • Vylepšená navigace klávesnicí v textových dokumentech a online nápovědě pro navigaci a aktivaci hypertextových odkazů;
 • Položky nabídky a panelu nástrojů pro přístup k funkcím, které jsou dostupné pouze prostřednictvím myši.
 • Zakázané položky nabídky se ve výchozím nastavení zobrazují.
 • Tipy pro nápovědu můžete získat pomocí klávesnice;
 • Můžete nastavit dobu zobrazování tipů nápovědy.
 • Přístup přes klávesnici pro grafické objekty:
  • Grafické objekty lze vložit pomocí panelu nástrojů s výchozí polohou a velikostí;
  • Každý bod úchopu grafického objektu může být vybrán a ovládán samostatně pomocí klávesnice, takže je možná i manipulace s polygonem.
 • Zvláštní pozornost byla věnována přístupnosti v dialogových oknech, včetně:
  • dialogového okna pro přizpůsobení panelu nástrojů;
  • dialogu pro import CSV v Calcu;

 

 

Barvy a fonty

Používáme systémová schémata barev, vysoký kontrast

LibreOffice se přizpůsobuje barevným schématům a nastavením zobrazení kontrastu operačního systému.

Navíc LibreOffice nabízí další nastavení pro barvy, které nejsou specifikovány v žádných systémových barevných schématech, a také možnost přepsat barvy z aktuálního barevného schématu. Můžete také vytvářet a ukládat svá vlastní barevná schémata.

Systém nápovědy respektuje barvy z aktuálního barevného schématu, ale také poskytuje různé předdefinované styly. Uživatelé mohou přizpůsobit formátování obsahu nápovědy prostřednictvím souboru transformace XSL i prostřednictvím vlastního souboru stylů umístěných v adresáři nápovědy.

Automatická barva textu

Všechny aplikace LibreOffice podporují automatickou barvu textu pro dokumenty a ve výchozím nastavení ji používají, takže text je vždy odlišitelný od barvy pozadí.

Text se zobrazí v barvě dle systémového nastavení. Pokud to vede k tmavému textu na tmavém pozadí nebo jasnému textu na světlém pozadí, text se přepne na černou nebo bílou (podle toho, co poskytuje lepší kontrast).

Pro čtení starých nebo importovaných dokumentů, které používají natvrdo nastavené barvy textu, můžete použít volbu "Použít automatickou barvu písma pro zobrazení na obrazovce". Veškerý obsah textu, stejně jako okraje tabulky a některé další prvky se zobrazí v automatické barvě písma.

Ikony a bitmapy

LibreOffice má sady ikon pro malé i velké ikony panelu nástrojů v normálním režimu a v režimu s vysokým kontrastem, takže jsou ikony v různých režimech snadno identifikovatelné.

Všechny prvky uživatelského rozhraní zobrazující grafiku nabízejí alternativní grafiku pro režim s vysokým kontrastem.

LibreOffice automaticky vybere sadu ikon a grafiky, které jsou vhodné pro aktuální nastavení systému.

Mód vysokého kontrastu pro Impress a Draw

Impress a Draw nabízí režim s vysokým kontrastem, ve kterém jsou zobrazeny objekty bez výplně nebo barvy textu.

Tento režim se automaticky použije při nastavení vysokého kontrastu v systému. Tuto automatickou detekci můžete vypnout v možnostech LibreOffice v části "Zpřístupnění".

Systémový font

pro uživatelské rozhraní může LibreOffice používat písmo operačního systému, takže LibreOffice se zobrazí ve stejném písmu jako ostatní aplikace.

Při výběru schématu s velkými písmy zajišťuje zvláštní kontrola, že dialogy nebudou větší než obrazovka.

Další funkce pro zlepšení čitelnosti

 • Zvýrazněná lišta nástrojů a položky nabídky jsou snadno rozlišitelné;
 • V Calcu existuje výrazné zvýraznění aktuálního sloupce a řádku;
 • Pro grafiku a text můžete zapnout/vypnout animace.

 

 

Technologie zpřístupnění

API pro podporu technologií zpřístupnění

Nástroje pro technologie zpřístupnění (AT), jako jsou čtečky obrazovky a lupy, stejně jako další nástroje, lze pomocí aplikace Java Access Bridge pro Windows nebo GNOME připojit k programu LibreOffice pomocí Java Accessibility API (JAA).

LibreOffice má UNO Accessibility API (UAA), ve kterém všechny prvky uživatelského rozhraní a dokumentů publikují veškeré informace o sobě a svém obsahu.

UAA a JAA mají některé výhody oproti modelům off-screen nástrojů AT nebo Microsoft Active Accessibility API (MSAA). UAA a JAA poskytují rozšířené informace o obsahu dokumentu, takže nástroje AT nemusejí získávat informace prostřednictvím různých proprietárních aplikačních rozhraní API z různých aplikací nebo tím, že se integrují do ovladačů displeje.

Bylo vynaloženo velké úsilí, aby prvky UI a obsah dokumentů plně podporovaly rozhraní pro přístupnost; například: poskytování textu s informacemi o atributech a hranicích znaků a zasílání všech potřebných oznámení a poskytování názvů a popisů ovládacích prvků.

Všechny nástroje AT, které jsou schopny pracovat s Java aplikacemi prostřednictvím rozhraní Java Access Bridge, budou fungovat také s LibreOffice.

Rozhraní API Java Accessibility je podporováno nejpopulárnějšími AT nástroji, včetně:

 • JAWS Screen Reader;
 • ZoomText Screen Reader and Magnifier;
 • Gnopernicus Screen Reader and Magnifier;
 • GNOME On Screen Keyboard (GOK).

Některé nástroje AT posílají klíčové události do aplikací prostřednictvím smyčky zpráv nebo jednoduše ovládají myš, takže na aplikaci nemá žádný vliv, pokud vstup pochází od uživatele nebo z nástroje AT. Tímto způsobem lze s LibreOffice používat mnoho nástrojů AT, jako jsou jednoduché klávesnice na obrazovce, myši ovládané pohybem hlavy, zařízení pro sledování očí a přepínače.

Podpora pro pohodlné čtení dokumentů v módu jen pro čtení

Uživatelé čtečky obrazovky mají někdy potíže s čtením dokumentů pouze pro čtení, protože nemohou navigovat kurzor přes dokument.

K tomu slouží funkce "Použití kurzoru pro výběr textu v textových dokumentech jen pro čtení".

Další funkce AT

 • Plovoucí okna, dialogy a menu jsou systémovými okny;

 • Každý grafický objekt může mít jméno;

 • Všechny vzorové dokumenty a šablony jsou vylepšeny tak, aby poskytovaly názvy a popisy pro grafické objekty.

 

 

Dokumentace

Přístupná dokumentace

Veškerá uživatelská dokumentace je poskytována ve formátech ODT a PDF, takže uživatelé mohou používat pro čtení dokumentace čtečky obrazovky a lupy. Další informace o uživatelské dokumentaci najdete na stránce Dokumentace na této stránce nebo na stránce Dokumentace na naší wiki.

Všechny klávesové zkratky jsou popsány v nápovědě online.

Přístupná online nápověda

Nápověda online poskytuje informace o tom, jak používat všechny funkce usnadnění v LibreOffice.

Online nápověda je také přístupná. Uživatelé k ní mohou přistupovat pomocí čteček obrazovky, lupy a klávesnic na obrazovce.

 

 

Další funkce pro přístupnost

Další funkce, užitečné pro přístupnost, zahrnují:

 • Přiblížení nebo oddálení dokumentu;
 • Umístěte myš na výchozí tlačítko nebo na střed v dialogových oknech;
 • Konfigurace:
  • Přiřazení klávesové zkratky příkazu;
  • Zobrazení všech příkazů v menu;
  • Změna velikosti tlačítek panelu nástrojů;
  • Přizpůsobení nabídek a panelu nástrojů;
  • Zobrazení a skrytí panelu nástrojů;
  • Vytvoření vlastního panelu nástrojů;
 • Automatizace úloh:
  • Oprava špatně napsaných slov při psaní;
  • Rychlé nastavení volby Automatická Oprava a Vložit;
  • Přidání položky automatické opravy pro překlepy;
  • Použití automatického dokončování;
  • Automatické vytváření položek automatického textu pro často používaný text.