Tisková zpráva LibreOffice 7.6

Oznámení o vydání LibreOffice 7.6 Community

Berlín, 21. srpna 2023 – LibreOffice 7.6 Community, nová hlavní verze dobrovolníky podporovaného svobodného kancelářského balíku pro desktop, která je zároveň poslední verzí označenou tradičním číslováním (v němž první číslo značí určitý cyklus vývoje, druhé hlavní vydání), je k dispozici na stránce https://cs.libreoffice.org/download, a to pro systémy Windows (s procesory Intel/AMD a ARM), macOS (s procesory Apple Silicon a Intel) a Linux. Od roku 2024 začne The Document Foundation (TDF) používat číslování podle kalendářního data, následujícím hlavním vydáním se tudíž stane v únoru 2024 verze LibreOffice 24.02.

LibreOffice je jediným otevřeným kancelářským balíkem, který je funkčností srovnatelný s nejrozšířenějším produktem tohoto typu. Po dvanácti letech a pěti vývojových cyklech – které zahrnovaly čištění kódu, jeho přepracování, optimalizaci uživatelského rozhraní, přidání podpory pro nové hardwarové a softwarové platformy a odladění interoperability s formáty OOXML – je stále těžší vyvíjet zcela nové funkce, proto většina změn představuje vylepšování těch stávajících.

Nejdůležitější novinky v LibreOffice 7.6 Community

Obecné

 • Podpora gest na touchpadu pro přibližování a oddalování v základním zobrazení.

 • Podpora motivů vzhledu pro dokumenty včetně jejich importu a exportu ve formátech ODF a OOXML.

 • Mnohá vylepšení při používání písem, zejména u písem psaných zprava doleva a čínských, japonských, korejských i jiných asijských abeced.

Writer

 • Nový Průvodce číslováním stránky v nabídce Vložit umožňuje vložit číslo stránky do záhlaví či zápatí v jednom kroku.

 • Rozbalovací seznam se styly odstavce na nástrojové liště Formátování zobrazuje seznam stylů použitých v dokumentu místo seznamu všech dostupných stylů.

 • Seznamy obrázků je možné vytvářet flexibilněji podle stylů odstavce, nikoliv pouze z kategorií nebo názvů objektů.

 • Položky použité literatury lze upravovat přímo v jejich seznamu a ve výchozím nastavení odkazuje literatura v textu na odpovídají řádky v seznamu.

 • Zvýrazňování použitých stylů odstavce a znakových stylů a přímého formátování v textu.

 • Kontrola sousloví: Nyní je možné ve slovnících Hunspellu i vlastních slovnících používat záznamy s více slovy.

Calc

 • Při exportu do ODF je podporován formát čísla „?“, představující číslici, která je nahrazena prázdným místem, jedná-li se o nevýznamnou nulu. Nově je také možné zadat desetinná místa pro formáty v nezaokrouhlených sekundách, například [SS].00.

 • U listů zkopírovaných do jiného dokumentu se nyní zachovávají uživatelem definované oblasti tisku.

 • S dokumentem se ukládá nastavení řešitele a exportují se i nepoužité styly stránky.

 • Podpora pro styly kresby pro tvary a komentáře, včetně specifického stylu pro komentáře, díky němuž lze přizpůsobit jak výchozí vzhled nových komentářů, tak formátování textu v nich.

 • Nové kompaktní rozvržení kontingenčních tabulek.

 • Automatický filtr umožňuje řadit podle barvy. Při filtrování a řazení podle barvy jsou již zohledňovány barvy určené formátem čísla.

 • Dialogové okno Import textu (souboru CSV nebo neformátovaného textu) umožňuje zabránit detekci čísla ve vědeckém zápisu (v případě, že je vypnuta volba „Detekovat speciální čísla“).

Impress a Draw

 • Nový navigační panel pro přepínání snímků během prezentování (zapíná se zaškrtnutím pole v Nastavení prezentace).

 • V Navigátoru lze objekty vypsat v pořadí zepředu dozadu. tj. s nejsvrchnějším objektem na začátku seznamu.

 • Podpora textových anotací při importu formátu knihovny PDFium, při exportu jsou kromě textových anotací podporovány také anotace v podobě rukopisu, lomených čar a mnohoúhelníků.

 • Byl upraven algoritmus pro škálování textu, které nově funguje podobně jako v MS Office. Nově se rozlišuje mezi škálováním rozestupů (např. mezi odstavci) a písma: rozestupy se škálují na 100 %, 90 % a 80 %, zatímco velikost písma se zaokrouhluje na nejbližší bod. Ve vodorovném směru (odrážky, odsazení) již ke škálování nedochází.

 • Několik vylepšení správy písem pro asijské a arabské jazyky.

Video se shrnutím nejdůležitějších novinek v LibreOffice 7.6 Community naleznete na YouTube a na PeerTube. Všechny novinky jsou popsány v poznámkách k vydání [1].

Přispěvatelé do LibreOffice 7.6 Community

Novinky v LibreOffice 7.6 Community připravilo 148 vývojářů: 61 % commitů do zdrojového kódu vytvořilo 52 zaměstnanců tří firem zastoupených v poradním výboru TDF – Collabora, Red Hat a allotropia – či jiných organizací, o 15 % se zasloužilo 7 vývojářů TDF a zbývajících 24 % pochází od 89 jednotlivých dobrovolníků.

Kromě toho je dalších 202 dobrovolníků – za nimiž stojí stovky dalších lidí připravujících překlady – podepsáno pod změnami týkajícími se lokalizace do 160 jazyků. LibreOffice 7.6 Community vychází ve 120 různých jazykových verzích, což je víc než u jakéhokoliv jiného svobodného či proprietárního softwaru. Díky tomu jej může ve svém mateřském jazyce (L1) používat přes 5,4 miliardy lidí, dalších 2,3 miliardy lidí pak ve svém druhém jazyce (L2).

LibreOffice pro podniky

Společnostem, které chtějí LibreOffice provozovat profesionálně, TDF doporučuje využít aplikací ze skupiny LibreOffice Enterprise, nabízené partnery pro desktopové, mobilní či cloudové prostředí,spolu s dalšími funkcemi a službami s přidanou hodnotou. Mezi ně patří možnosti dlouhodobé podpory, profesionální pomoc, vývoj na míru a další výhody jako smlouvy SLA (service level agreements): https://cs.libreoffice.org/download/libreoffice-v-podnicich.

Každý řádek kódu, který programátoři partnerských společností napíší pro své zákazníky z řad podniků, je sdílen komunitou v hlavním repozitáři, a tím se vylepšuje společná platforma LibreOffice Technology.

Produkty vyvinuté na platformě LibreOffice Technology jsou k dispozici pro hlavní desktopové operační systémy (Windows, macOS, Linux a ChromeOS), pro mobilní platformy (Android a iOS) a pro cloud.

Migrace na LibreOffice

Nadace The Document Foundation připravila migrační protokol, popisující přechod podniku proprietárních kancelářských balíků na LibreOffice. Protokol předpokládá nasazení verze s dlouhodobou podporou (LTS) ze skupiny aplikací LibreOffice Enterprise spolu s poradenstvím a školeními zajišťovanými certifikovanými profesionály, kteří nabízejí služby s přidanou hodnotou a ucelená řešení. Bližší informace zde: https://cs.libreoffice.org/get-help/professional-support.

LibreOffice – díky svému vyspělému zdrojovému kódu, bohaté sadě funkcí, silné podpoře otevřených standardů, výborné kompatibilitě a dlouhodobé podpoře od certifikovaných partnerů – představuje ideální řešení pro firmy, které chtějí znovu získat kontrolu nad svými daty a chtějí se zbavit závislosti na proprietárních dodavatelích, produktech a formátech.

Interoperabilita s balíkem Microsoft Office

LibreOffice 7.6, verze využívající platformu LibreOffice Technology pro kancelářskou práci v desktopovém, mobilním i cloudovém prostředí, přináší řadu vylepšení a novinek zaměřených na uživatele, kteří sdílejí dokumenty s balíkem MS Office nebo z tohoto balíku přecházejí. Tito uživatelé by se měli o nové verze zajímat pravidelně, jelikož vývoj jde rychle kupředu a každá nová verze představuje znatelné zlepšení oproti předchozí.

Několik nejvýznamnějších novinek:

 • Writer: opravy pro rámce v souborech DOCX: nezobrazující se rámce; spojené rámce, které mají být oddělené; oddělené rámce, které mají být spojené; překrývající se rámce; nepoužité rodičovské styly; ignorované či špatné umístění a nezohledněné otočení.

 • Writer: do souborů ODT se ukládají také vlastnosti znaků pro označení odstavce z formátu DOCX.

 • Writer: výrazné vylepšení pro vícestránkové plovoucí tabulky, především jejich importu/exportu z/do formát DOCX/DOC/RTF.

 • Calc: u barvy ohraničení buněk, která je formátována podmíněně, byl opraven export do formátu XLSX.

LibreOffice nabízí nejvyšší úroveň kompatibility v oblasti kancelářských balíků, od nativní podpory formátu Open Document (ODF) – který předčí proprietární formáty svou bezpečností a robustností – přes vynikající podporu souborů MS Office až po filtry pro celou řadu dříve používaných formátů, díky nimž uživatel neztrácí přístup ke svým starým dokumentům.

Soubory Microsoftu neodpovídají schválenému standardu ISO a stále využívají proprietární formát, který byl organizací ISO označen v dubnu 2008 jako nedoporučený. Vnitřní struktura použitého formátu je tudíž značně komplikovaná, což způsobuje v balíku LibreOffice potíže. Naproti tomu výchozí formát LibreOffice (Open Document) je skutečně otevřený a standardní.

Dostupnost LibreOffice 7.6 Community

LibreOffice 7.6 Community lze stáhnout ze stránky https://cs.libreoffice.org/download. Minimálními požadavky jsou u proprietárních operačních systémů verze Microsoft Windows 7 SP1 a Apple macOS 10.15. Produkty pro Android a iOS využívající LibreOffice Technology jsou uvedeny zde: https://cs.libreoffice.org/download/android-viewer.

Uživatelé, kteří upřednostňují spolehlivost aplikace, by měli sáhnout po stabilní verzi, v nížjsou nové vlastnosti dostatečně odladěny. The Document Foundation pro ně spravuje řadu LibreOffice 7.5 s aktuální verzí 7.5.5 Community, do níž se promítlo několik měsíců opravování chyb.

The Document Foundation neposkytuje technickou podporu, uživatelé však mohou požádat o radu komunitu dobrovolníků, a to v e-mailové konferenci nebo na webové stránce Ask LibreOffice: https://ask.libreoffice.org, v češtině a slovenštině na: https://ask.libreoffice.org/c/czech-and-slovak.

Uživatelé LibreOffice, zastánci svobodného softwaru a členové komunity mohou podpořit The Document Foundation finančně na stránce https://cs.libreoffice.org/donate.

[1] Poznámky k vydání: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/7.6/cs

Tisková zpráva

Odkaz ke stažení: https://nextcloud.documentfoundation.org/s/k7kZDbx8HTWmZ8N