Výroční zprávy

Každoročně The Document Foundation publikuje zprávu o činnosti za pomoci svých členů a komunity. Zpráva uvádí různé aktivity týmů projektu LibreOffice a Document Liberation a jejich různých úspěchů.

Rok 2013

Rok 2012

Účetní výkazy

Účetnictví provádí účetní a účetní závěrky jsou mírně anonymizovány a přeloženy. Styl knih je definován našimi daňovými a účetními požadavky a změny jsou možné jen velmi omezeně.

Účetní výkazy

Nejnovější tweety

@libreoffice
@tdforg