Výroční zprávy

The Document Foundation každoročně publikuje zprávu o činnosti za pomoci svých členů a komunity. Zpráva uvádí rozličné aktivity týmů projektu LibreOffice a Document Liberation a jejich různé úspěchy.

Rok 2013

Rok 2012

Účetní výkazy

Účetnictví provádí účetní a účetní závěrky jsou mírně anonymizovány a přeloženy. Styl účetních knih je definován našimi daňovými a účetními požadavky a změny jsou možné jen velmi omezeně.

Účetní výkazy