Math

Math je editor vzorců, který lze vyvolat v textových dokumentech, tabulkách, prezentacích a výkresech. Umožňuje vkládat precizně formátované matematické a vědecké vzorce. Vzorce mohou obsahovat celou řadu prvků – zlomky, výrazy s exponenty a indexy, integrály a matematické funkce, nerovnosti, soustavy rovnic či matice.

Modul Math se spouští buď jako samostatná aplikace přímo z úvodní obrazovky, nebo z jiných aplikací LibreOffice jako Writer, Calc, Impress a Draw.